Quality in the water network

Polski
Zawory iglicowe
Zawory iglicowe zostały zaprojektowane przede wszystkim w celu regulacji przepływu wody w rurociągu.
Regulacja odbywa się w płynny sposób, poprzez osiowe ruchy tłoka (suwaka) poruszanego za pomocą mechanizmu korbowego. Zawór może pracować nawet przy dużych różnicach ciśnień oraz znacznych przepływach. Idealnie nadają się do pracy regulacyjnej, dając możliwość szybkiego  i precyzyjnego dostosowania natężenia przepływu w stosunku do potrzeb.
Tłok umieszczony jest w środku korpusu zaworu iglicowego, komora została ukształtowana w taki sposób, aby wykluczyć powstawanie hałasu oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzeń w wyniku kawitacji. Zawór w czasie normalnej pracy nie powoduje wibracji i hałasu spowodowanego przepływem. Przepływ wody odbywa się w przekroju pierścieniowym pomiędzy korpusem i cylindrycznym tłokiem, co powoduje wzrost prędkości przepływu z jednoczesnym spadkiem ciśnienia.