Quality in the water network

Polski
Proces produkcji
Produkty marki TIS projektowane są wyłącznie w naszej firmie.
Wytwarzanie odlewów armatury powierza się profesjonalnym, certyfikowanym odlewniom.

Tak powstały półprodukt jest następnie przekazywany do firm specjalizujących się w obróbce mechanicznej. Ostatnia faza outsourcingu polega na pokryciu armatury odpowiednią dla przeznaczenia armatury powłoką, w przypadku armatury wodociągowej standardowo jest to powłoka epoksydową o grubości minimalnej 250 mikrometrów. W celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości na każdym etapie, TIS SERVICE dostarcza proszki epoksydowe bezpośrednio do podwykonawców. Są to produkty najbardziej uznanych dostawców takich jak Akzo Nobel lub BS Coating, rygorystycznie przestrzegających europejskie i światowe standardy jakości.

Tak przygotowane korpusy zaworów docierają do naszej fabryki, gdzie odbywa się montaż, przy czym inne komponenty armatury produkowane są na miejscu. Zawory są następnie testowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. W ten sposób, za pośrednictwem własnego działu technicznego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad produkcją, T.I.S. SERVICE jest w stanie monitorować pracę swoich kontrahentów i kontynuować poszukiwania nowych partnerów, którzy posiadają najwyższy poziom technologii i odpowiedni park maszynowy.
 
"Wybór takiej strategii - jak wyjaśnia Massimo Fabbri - Dyrektor Techniczny TIS Nuoval s.r.l. - wiąże się ściśle z przyjętą przez nas na początku filozofią: jakość ponad wszystko.
 
Wierzymy, że współpraca z gronem zaufanych firm, z których każda specjalizuje się w konkretnym procesie produkcji, jest lepsza niż przeprowadzenie wszystkich procesów wewnątrz naszej fabryki. Krótko mówiąc, jesteśmy przekonani, że w trosce o najwyższą jakość produktów, wybór najlepszego rozwiązania dla każdego konkretnego procesu daje nam przewagę konkurencyjną”.