Quality in the water network

Polski
Automatyczne zawory regulacyjne membranowe
Art. M3100-M2100
Zastosowanie
Zawór samoczynnie redukuje wyższe ciśnienie wystepujące przed zaworem do zadanego niższego ciśnienia za zaworem, utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia i prze- pływu przed zaworem.
Informacje ogólne
Zawór znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach przesyłu wody do redukcji i stabi- lizacji ciśnień oraz jako ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernym ciśnieniem.
 
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE:
  • podtrzymanie minimalnego ciśnienia przed zaworem na zadanym poziomie;
  • otwieranie / zamykanie wymuszone elektromagnetycznie umożliwiające sterowanie zdalne;
  • funkcja zapobiegania przepływowi zwrotnemu;
  • funkcja odwróconego przepływu - całkowite otwarcie zaworu w przypadku ciśnienia wyjściowego wyższego od ciśnienia wejściowego;
  • całkowite otwarcie zaworu głównego w przypadku spadku ciśnienia wejściowego do zadanej wartości minimalnej;
  • 2 ustawialne wartości ciśnienia wyjściowego, z przełączaniem manualnym lub elektro- magnetycznym, z możliwością sterowania zależnego od natężenia przepływu;
  • regulacja natężenia przepływu;
  • funkcja kontroli poziomu wody w zbiorniku sterowana pływakiem z dyszą wylotową do stero-  wania przepływem i zapobiegającą kawitacji