Quality in the water network

Polski
Polityka prywatności
Polityka prywatności i cookies
TIS GROUP SPA
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Poniżej opisano tryb przetwarzania danych osobowych użytkowników tej witryny internetowej, jako że korzystanie z niej może się wiązać z przetwarzaniem danych dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. 
Tym samym strona ta stanowi zarazem klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). 
Ewentualne dodatkowe przewidziane przepisami klauzule informacyjne mogą być zamieszczone na poszczególnych stronach. 
Niniejsze informacje nie dotyczą innych witryn, stron lub serwisów internetowych, na które można wejść za pośrednictwem linków/przycisków/banerów publikowanych w tej witrynie.  
Ta witryna i serwisy Administratora nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia. Administrator nie zbiera umyślnie danych osobowych dotyczących małoletnich. W przypadku nieumyślnego zapisania informacji dotyczących małoletnich, na wniosek użytkownika Administrator niezwłocznie je usunie.
 
SPIS TREŚCI
1) Administrator danych osobowych 
2) W jakim celu zbieramy dane osobowe?
3) Jakie dane osobowe zbieramy?
4) Wymóg podania danych
5) Tryb przetwarzania i zabezpieczenia
6) Jakim odbiorcom przekazywane będą Twoje dane osobowe?
7) Twoje prawa
8) Polityka cookie

1) Administrator danych osobowych 
T.I.S. SERVICE SPA Via Lago d'Iseo 4, 6 - 24060 Bolgare (BG) – WŁOCHY
Tel.+39/035.83.54.811 - Fax +39/035.83.54.888 - E-Mail: info@tisgroup.it
 
2) W jakim celu zbieramy dane osobowe?
a)    W celach związanych z korzystaniem z witryny i zarządzaniem nią, tj. :
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny i jej użytkowników oraz zapobiegania i wykrywania oszustw lub nadużyć na szkodę witryny;
- w celu sprawdzania i zapewniania właściwego działania witryny i jej funkcji, także za pośrednictwem osób trzecich;
- w celu tworzenia statystyk wejść i korzystania z witryny, ulepszania świadczonych usług i użyteczności witryny (za pośrednictwem rejestrów zdarzeń oraz technicznych/analitycznych cookies, także zewnętrznych);
- Podstawa prawna: świadczenie usługi korzystania z witryny, prawnie uzasadniony interes administratora, a także obowiązki  wynikające z przepisów (Art.6.1.b/c/f RODO).
- Przechowywanie: dane (adres IP) wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny (udaremnianie prób włamania na witrynę) są przechowane przez 14 dni i usuwane natychmiast po zagregowaniu (z zastrzeżeniem ewentualnych czynności prowadzonych przez uprawnione organy w ramach postępowań karnych).
b) W celu odpowiedzi na żądanie kontaktu i udzielenia informacji przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
- Podstawa prawna: podjęcie działań przed zawarciem umowy (Art.6.1.b RODO)
- Przechowywanie nie dłużej niż 12 miesięcy w celach związanych z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa.
c) W celu umożliwienia dostępu do części witryny zastrzeżonej dla osób uprawnionych. 
- Podstawa prawna: udzielanie informacji technicznych klientom i osobom, które wyraziły na to zgodę (Art.6.1.b RODO)
- Przechowywanie: nie dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia wzajemnych relacji w celach związanych z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa.
 
3) Jakie dane zbieramy?
a) Dane dotyczące korzystania z witryny
Systemy informatyczne umożliwiające działanie witryny automatycznie zbierają pewne dane, także osobowe. Wynika to z samego działania protokołów komunikacji internetowej i jest konieczne.
Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domenowe komputerów użytkowników łączących się z witryną, adresów URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas przeglądania zasobów, metoda wysłania żądania do serwera, rozmiary przesłanego w odpowiedzi pliku, numeryczny kod statusu udzielonej przez serwer odpowiedzi (sukces, błąd itd.) oraz inne parametry systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.
b) Dane podane przez użytkownika
- Formularz kontaktowy
Wysłanie żądania udzielenia informacji lub opinii wymaga podania danych osobowych dotyczących tożsamości (m.in. nazwisko, imię, e-mail, numer telefonu) lub ewentualnie innych danych objętych korespondencją.
- Strefa zastrzeżona dla klientów lub osób żądających informacji technicznych
Nazwa użytkownika, adres mailowy oraz ewentualne dane osobowe podane w czasie świadczenia usług.
 
4) Wymóg podania danych
Podanie danych w celach określonych w punkcie A jest obowiązkowe, ponieważ bez nich nie jest możliwe wejście na witrynę i korzystanie z niej. 
Podanie danych w celach określonych w punktach B i C nie jest obowiązkowe, niemniej bez tych danych nie będzie możliwa rejestracja lub przekazanie informacji na żądanie użytkownika.
W każdej chwili użytkownik może cofnąć udzielone zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem udzielonej wcześniej zgody.
 
5) Tryb przetwarzania i zabezpieczenia
Dane osobowe są przetwarzane w formacie elektronicznym dopóty, dopóki jest to konieczne do osiągniecia celów, w jakich są zbierane. W celu zapobiegania utracie danych, ich niewłaściwemu i niezgodnemu z prawem wykorzystaniu oraz w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym stosowane są należyte środki ostrożności. 
 
6) Jakim odbiorcom przekazywane będą Twoje dane osobowe?
W powyższych celach dane osobowe są przetwarzane przez naszych pracowników, którzy działają w oparciu o ściśle określone instrukcje. Ponadto dane te są przekazywane różnym podmiotom, m.in.:
- osobom lub podmiotom, którzy mają prawo dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa; 
- osobom fizycznym, prawnym, publicznym lub prywatnym, w przypadku, gdy przekazanie im danych osobowych jest konieczne lub użyteczne dla naszej działalności; 
- naszym dostawcom usług rozwojowych, utrzymania ruchu i hostingowych niezbędnych do działania tej witryny. 
Użytkownik może zażądać od Administratora wykazu podmiotów przetwarzających. Podane dane osobowe w żadnym wypadku nie są rozpowszechniane bez zezwolenia, ani przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza EOG.
 
7) Twoje prawa
Administrator zapewnia przestrzeganie praw określonych w art. 15 – 22 RODO, m.in.: prawa do dostępu do danych, prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w całości lub w części – w celach zgodnych z przepisami prawa, jak również prawa do żądania przeniesienia danych, do odwołania udzielonej zgody lub zgód oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego.  
W celu skorzystania z tych praw można skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: info@tisgroup.it
8) Polityka cookies
Ta witryna korzysta z cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na terminalu podczas odwiedzin/sesji. Są one instalowane na urządzeniu i współdziałają z witryną, która je zainstalowała lub z innymi witrynami (cookies zewnętrzne).  Pliki cookies – w zależności od typu - są przechowywane na urządzeniu przez określony czas (np. przez kilka miesięcy lub lat) lub automatycznie usuwane po zakończeniu każdej sesji. 
Ta witryna korzysta z następujących plików cookies:
Techniczne/funkcjonalne własne
Cookies sesyjne i trwałe wykorzystywane są w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do bezpiecznego i skutecznego korzystania z witryny, np. umożliwiają dostęp bez wprowadzania danych uwierzytelniających oraz zapamiętują Twoje preferencje. Cookies sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwale są przechowywane przez określony czas oraz mogą być usunięte przez użytkownika.  
Pliki cookies są konieczne do działania witryny, a ich wyłączenie może uniemożliwić prawidłowe jej funkcjonowanie.  
Analityczne zewnętrzne
Korzystamy z plików cookies Google Analytics, które zbierają zagregowane dane statystyczne dotyczące wejść oraz korzystania z witryny. W odniesieniu do tych plików zastosowano środki zmniejszające możliwość zidentyfikowania użytkownika za ich pośrednictwem, takie jak np. anonimizacja, co sprawia, że są one porównywalne do technicznych cookies. Aby wyłączyć cookies należy ściągnąć specjalną wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
Nasza witryna nie korzysta z cookies do profilowania i z innych metod śledzenia.
 
Zarządzanie cookies i dodatkowe informacje
Ponadto w każdej chwili można wyłączyć lub włączyć pliki cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Można tam np. całkowicie lub częściowo zablokować instalację cookies odwiedzanej strony lub cookies  zewnętrznych, a także uruchomić zaawansowane ustawienia uniemożliwiające śledzenie (do not track) oraz pozwalające na anonimowe korzystania z sieci. 
Poniżej podano listę stron umożliwiających zarządzanie cookies w poszczególnych przeglądarkach:
(przypominamy, że sposób postępowania może być różny w zależności od urządzenia i systemu operacyjnego)
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
-  Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
-  Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
-  Safari: https://support.apple.com/HT201265
Więcej informacji na temat cookies, m.in. na temat tego, co pliki cookies uruchomiły na Twoim urządzeniu, jak można nimi zarządzać i jak je wyłączyć, znajdziesz pod następującym linkiem https://www.aboutcookies.org/
Powyższe informacje mogą być aktualizowane. W związku z tym zwracamy się do Użytkowników z uprzejmą prośbą o regularne odwiedzanie tej strony. Dzięki temu będą Państwo mieli dostęp do najświeższych informacji na temat przetwarzania danych osobowych.
 
Ostatnia aktualizacja: 02/04/2019